Abdij van St-Jean-des-Vignes

De abdij van St-Jean-des-Vignes was een abdij gesticht door de voormalige kanunniken in 1076. De abdij ligt op de heuvel Saint-Jean. In 1875 werd de klokkentoren en de kloostergang geklasseerd tot monument. Andere delen van de abdij zijn later pas geklasseerd.